اولین ویدیو از سری ویدیوهای «بیا باهم مکالمه کنیم»
با موضوع احوال پرسی در زبان انگلیسی
ممکنه برای مشاهده ویدیو از يوتیوب نیاز باشد که برنامه فی-لتر- شکن شما فعال باشد
چنانچه در بخش ویدیو مشکلی وجود داشت از لینک آدرس زیر آن را تماشا نمایید

https://youtu.be/HbzIMF_3T5Q