سومین ویدیو از سری ۵۰۰ لغت مهم و کاربردی زبان انگلیسی است که در این ویدیوی لغات با حرف C را بررسی خواهیم کرد…

شما می توانید ویدیوی کامل را در یوتیوب لرنن مشاهده نمایید

https://youtu.be/RujGkDKaJkY